FAG - Battle Game

Làm sao để có Vũ khí?

Bạn có thể có bằng cách mở starter pack mua weapon box ở shop hoặc tìm kiếm wp được bán từ các user khác ở catm wp bằng dorayaki

Xin gợi ý cho bộ Bảo bối (Gadget) cho người mới?

Bộ Gadgets gợi ý dành cho người mới: Mini Tank (QN), Camera (UN), Magic Clock (UN)

Làm sao để kiếm được vé 🎫 đi ải?

Bạn có 3 cách để kiếm được vé (🎫: item 17):

  1. Thực hiện vote cho BOT mỗi 12h. catvote để lấy link vote.

  2. Mua vé tại shop bằng điểm pre (Sẽ được tặng khi bạn mua pre 2 trở lên). catbuy 17 [số lượng]

  3. Làm task tuần. Mỗi tuần sẽ có 1 task có phần thưởng là vé đi ải, bạn có thể kiểm tra task hiện tại bằng cattask

Làm sao để có catnip?

Bạn có thể có bằng cách:

  1. Điểm danh hằng ngày (mỗi 12h)

  2. Làm task hằng ngày (mỗi 12h)

  3. Mở ra từ rương Premium

  4. Cờ bạc

  5. Đi xin. ^^

Last updated