💣Bảo bối

Bạn cần trang bị một nhân vật và weapon để có thể tham gia trận chiến.

Các lệnh liên quan

 • Xem danh sách vũ khí của Cat: catgg ls

 • Xem thông tin vũ khí của game: catgg i [ID gốc]

 • Chi tiết vũ khí: catgg [ID hiện tại]

 • Sử dụng: catgg use [ID hiện tại]

 • Đổi tên vũ khí: catgg rn [ID hiện tại] [tên]

 • Nâng cấp vũ khí: catup gg [ID hiện tại] [ID gem] [số lượng gem]

 • Bán nhân vật: catsell gg [ID] [số lượng]

ID hiện tại của gg sẽ là: [Cấp]+[ID gốc]

Xem đầy đủ các lệnh và thông tin chi tiết liên quan: cath gg

Ngoài gói Starter Pack (item 10) chỉ nhận được 1 lần khi bắt đầu chơi, bạn có thể có vũ khí bằng cách mở rương (item 1) hoặc mua từ người chơi khác.

Bạn có thể nhận rương vũ khí: mua ở shop với giá 25 dora catbuy 4 [số lượng] hoặc nhận được khi đánh bại boss. Bạn có thể tìm mua vũ khí bằng cách hỏi trực tiếp ở người chơi khác, hoặc tìm kiếm ở chợ Đô Rề: catm gg

Người chơi khi bán qua chợ Đô Rề sẽ phải chịu phí 10%. Các người chơi có Premium Batte 3 / 4 sẽ được miễn khoản phí này.

Thông tin và chỉ số vũ khí

Để xem đầy đủ chi tiết nhân vật: catgg i [ID gốc] Xem thông tin nhân vật bạn đang có: catgg [ID hiện tại]

Các chỉ số:

 • Kỹ năng:

 • Yêu cầu cấp độ: Cấp độ hiện tại của nhân vật bạn sở hữu phải đạt ngưỡng này mới có thể sữ dụng bảo bối.

Lệnh để xem một bảo bối có trong game:

catgg i 50

BATTLE GADGET

ID cố định: 50 Mô tả: The Gomu Gomu no Mi is a Paramecia-type Devil Fruit that gives the user's body the properties of rubber, making the user a Rubber Human (ゴム人間 Gomu Ningen?). It was originally a treasure that Shanks and his crew took from an unspecified enemy, but was accidentally eaten by the series protagonist Monkey D. Luffy. In the second version of Romance Dawn, it originally belonged to Luffy's grandpa who took it from an unspecified enemy. -- Custom from 👾 Atom.#1011. - Images by mewiyev

Kỹ năng của bảo bối

 • Mana tiêu thụ: 40

 • Thời gian hồi chiêu: 3

Nâng cấp bảo bối

Cần 4 bảo bối cùng cấp và loại để có thể dung luyện lên cấp tiếp theo: catgg cb [ID hiện tại] [số lượng]

Vũ khí sẽ có thể nâng cấp 4 lần - 5* là cấp cao nhất

Sau khi nâng cấp bảo bối lên level mới, ID bảo bối sẽ thay đổi đồng thời các chỉ số mở rộng đã được cường hóa sẽ bị reset

Bộ bảo bối gợi ý cho Newbie

Nếu các bạn chưa có đủ thông tin để tự build cho mình một bộ skill thích hợp cho bản thân, cũng như chưa đủ tài nguyên để có cho mình những bảo bối mong muốn. Mình gợi ý cho các bạn một bộ bảo bối có thể gắn bó với bạn lâu dài mà dễ kiếm:


BATTLE GADGET

Tỉ lệ xuất hiện: 50% Mana tiêu thụ: 40 Thời gian hồi chiêu: 4 Yêu cầu cấp độ: 0 Khả năng giao dịch: true Chỉ dành Premium: false Ra lò: true

Last updated