Chương 1: Sự khởi đầu

Khởi đầu Doraemon Battle

Để bắt đầu chơi Doraemon Battle cũng như xem hướng dẫn chơi, hãy dùng lệnh:

cattutorial

Sau khi dùng lệnh này, 1 Starter Pack (item 10) sẽ được thêm vào kho đồ của bạn.

Inventory

Kiểm tra kho đồ bằng lệnh catinv, sử dụng các item trong túi bằng lệnh catuse <id>. Ví dụ để sử dụng Starter Pack vừa nhận được:

catuse 10

Gói khởi đầu sẽ bao gồm: 2 nhân vật, 2 vũ khí và 3 bảo bối ngẫu nhiên.

Use Character

Để kiểm tra những nhân vật bạn đang có:

catc

catc là lệnh rút gọn của catcharacter

Khi show nhân vật lên, bạn cần để ý ID của nhân vật, để trang bị nhân vật chiến đấu bạn cần biết ID nhân vật bạn muốn.

catc use [ID]

Để xem thêm về nhân vật:

👤pageNhân vật

Use Weapon

Để kiểm tra những vũ khí bạn đang sở hữu:

catwp

catwp là lệnh rút gọn của catweapon

Để trang bị vũ khí, bạn để ý lấy ID của wp ở dưới icon mỗi vũ khí:

⚔️pageVũ khí
catwp use [ID]

Để tìm hiểu rõ hơn về vũ khí:

Use Gadget

Để kiểm tra bảo bối bạn đang sở hữu:

catg

catgg là lệnh rút gọn của catgadget

Mỗi bảo bối sẽ đem lại cho bạn một kỹ năng khác nhau. Bạn có 3 vị trí để trang bị. Để trang bị bạn dùng lệnh:

catgg use [ID gadget] [1 | 2 | 3]

Để tìm hiểu thêm:

💣pageBảo bối

Next Step

Như vậy bạn đã trang bị đầy đủ trang bị để có thể tham gia Doraemon Battle. Cùng chuyển qua giai đoạn tiếp theo:

pageChương 2: Thăm ngàn

Last updated