⚔️Vũ khí

Vũ khí chính là trang bị quyết định phần lớn sát thương đánh cũng như khả năng phòng thủ cơ bản lại đòn đánh của địch.

Bạn cần trang bị một nhân vật và weapon để có thể tham gia trận chiến.

Các lệnh liên quan

  • Xem danh sách vũ khí của Cat: catwp ls

  • Xem thông tin vũ khí của game: catwp i [ID gốc]

  • Chi tiết vũ khí: catwp [ID hiện tại]

  • Sử dụng: catwp use [ID hiện tại]

  • Đổi tên vũ khí: catwp rn [ID hiện tại] [tên]

  • Nâng cấp vũ khí: catup wp [ID hiện tại] [ID gem] [số lượng gem]

  • Bán nhân vật: catsell wp [ID] [số lượng]

ID hiện tại của wp sẽ là: [Cấp]+[ID gốc]

Xem đầy đủ các lệnh và thông tin chi tiết liên quan: cath wp

Ngoài gói Starter Pack (item 10) chỉ nhận được 1 lần khi bắt đầu chơi, bạn có thể có vũ khí bằng cách mở rương (item 1) hoặc mua từ người chơi khác.

Bạn có thể nhận rương vũ khí: mua ở shop với giá 25 dora catbuy 1 [số lượng] hoặc nhận được khi đánh bại boss. Bạn có thể tìm mua vũ khí bằng cách hỏi trực tiếp ở người chơi khác, hoặc tìm kiếm ở chợ Đô Rề: catm wp

Người chơi khi bán qua chợ Đô Rề sẽ phải chịu phí 10%. Các người chơi có Premium Batte 3 / 4 sẽ được miễn khoản phí này.

Thông tin và chỉ số vũ khí

Để xem đầy đủ chi tiết nhân vật: catwp i [ID gốc] Xem thông tin nhân vật bạn đang có: catwp [ID hiện tại]

Các chỉ số:

  • Yêu cầu cấp độ: Cấp độ hiện tại của nhân vật bạn sở hữu phải đạt ngưỡng này mới có thể sữ dụng vũ khí.

Lệnh để xem một vũ khí có trong game:


VD ở đây chúng ta xem thông tin vũ khí có ID 61: catwp i 61

BATTLE WEAPON

ID cố định: 61 Mô tả: Bộ suit của nhà Germa dành riêng cho người chị cả No.6 (biệt danh Poison Pink). Nó giúp tối ưu tốc độ cho Poison Pink, tăng khả năng bay lượn giúp phòng thủ tốt hơn và khả năng đánh chớp nhoáng. -- Custom weapon from player B O O B O O#6363

Cường hóa vũ khí

Để nâng cấp vũ khí của bạn, bạn cần sử dụng Houtu (gem 3) để nâng cấp. Số lượng và tỷ lệ sẽ phụ thuộc vào cấp độ hiện tại của vũ khí bạn. Số lượng Huotu cần để 100% nâng cấp thành công được tính bằng phép tính: 3^[Cấp hiện tại]

catup wp [ID hiện tại của wp] 3 [số lượng gem 3]

Vũ khí sẽ có thể nâng cấp 8 lần - Cấp 9 là cấp cao nhất

Sau khi nâng cấp vũ khí lên level mới, ID vũ khí sẽ thay đổi đồng thời các chỉ số mở rộng đã được cường hóa sẽ bị reset

Last updated