Chương 4: Chinh phục

Cùng tham gia các trận chiến khó khăn.

Ải viễn chinh

Sau khi bạn đã tăng cấp nhân vật, nâng cấp trang bị, có cho mình những đồng đội mạnh mẽ, hãy cùng đội của bạn đi chinh phạt những thế giới mới và thu thập những phần thưởng giá trị. Kiếm vé viễn chinh bằng cách vote bot và làm nhiệm vụ hằng tuần hoặc mua ở shop để chinh chiến.

Sử dụng cathelp adventure [lệnh con] để xem chi tiết hơn

Các lệnh liên quan

 • cata [Tên]: Xem thông tin ải

 • cata f [Tên]: Tự đánh ải kế tiếp (!! ệnh này sẽ bỏ qua các ải ngã rẻ)

 • cata f [Tên] -s [Ải]: đánh 1 ải chỉ định

Thông tin Ải viễn chinh

 • Các ải có biểu tượng số lớn hơn bình thường sẽ tốn gấp đôi số lượng vé, nhưng phần thưởng sẽ giá trị hơn.

 • Một số ải chỉ dành cho Battle Premium User.

Map TAFODADP, cata t để xem thông tin map. Đây là ải viễn chinh dành cho những người chơi mới, level thấp.


Map này dành cho những người mới / đổi nhân vật nên sẽ giới hạn level nhân vật của toàn team (Level 1-35).

Thế giới: TAFODADP

Ải: 1/15 Các ải đã bỏ qua: không có

Chọn thế giới: cata f [world] (-s stage) Xem bản đồ: cata [world]

Bạn có thể đánh các map đã bỏ qua bằng lệnh cata f [world] -s [stage]

Ải viễn chinh sẽ reset về stage 1 hai lần / tháng (ngày 1 và 15 mỗi tháng)

Làm sao để kiếm được vé 🎫?

Bạn có 3 cách để kiếm được vé (🎫: item 17):

 1. Thực hiện vote cho BOT mỗi 12h. catvote để lấy link vote.

 2. Mua vé tại shop bằng điểm pre (Sẽ được tặng khi bạn mua pre 2 trở lên). catbuy 17 [số lượng]

 3. Làm task tuần. Mỗi tuần sẽ có 1 task có phần thưởng là vé đi ải, bạn có thể kiểm tra task hiện tại bằng cattask

WorldBoss

Chung sức tiêu diệt world boss và chia nhau chiến lợi phẩm hấp dẫn

Sử dụng cathelp worldboss [lệnh con] để xem chi tiết hơn

Nhóm lệnh

 • Cooldown: 2s

 • info | i: Xem trạng thái của boss và bảng xếp hạng sát thương đóng góp

 • fight | f:cùng đồng đội tham gia tấn công boss

catwb f [HOLLOWPOD|FOULMONSTER|MURKWRAITH]
catwb i [H|F|M]

Có thể dùng kí tự đầu tên boss thay vì nhập đầy đủ tên. Thời gian cooldown khi đánh boss thế giới không chia sẻ cùng các boss thường.

Chiến lợi phẩm

Chiến lợi phẩm sau khi hạ gục boss sẽ được chia theo % sát thương của team gây ra cho boss.

Last updated