Chương 3: Phát triển

Cùng bạn bè, đồng đội chơi để nhận thêm phần thưởng.

Cường hoá trang bị

Để cường hoá trang bị, bạn cần phải có Gem. Hãy kiểm tra kho gem của bạn bằng lệnh catg.

Chỉ số cơ bản

Nhân vật

Để nâng cấp chỉ số cơ bản của nhân vật, bạn chỉ có cách tăng cấp độ nhân vật đó, bằng cách spam cùng bạn bè.

pageChương 2: Thăm ngàn

Vũ khí

Để nâng cấp chỉ số cơ bản của vũ khí, bạn cần Houtu (Gem 3). Mỗi cấp độ vũ khí sẽ cần một lượng Houtu để nâng cấp. Số lượng Houtu cần có thể tính bằng công thức: Houtu = 3 ^ (Cấp độ vũ khí hiện tại).

Ở mỗi cấp độ, houtu sẽ có tỷ lệ thành công khi sử dụng khác nhau. Hãy sử dụng số lượng lớn houtu để tăng tỷ lệ thành công.

Chi tiết hơn về vũ khí:

urlhttps://github.com/atom-tr/Doraemon-Documentation/blob/Vi/battle-rpg/how-to-play/chuong-1-su-khoi-dau/vu-khi.md

Bảo bối

Chỉ số cơ bản của bảo bối chính là % của các kỹ năng. Khi nâng bảo bối lên các cấp sẽ nhận được mức % tương ứng. Để nâng cấp bảo bối, bạn cần 4 bảo bối cùng loại và cấp độ. Xem thêm chi tiết về bảo bối ở phần:

urlhttps://github.com/atom-tr/Doraemon-Documentation/blob/Vi/battle-rpg/how-to-play/chuong-1-su-khoi-dau/bao-boi.md

Chỉ số mở rộng

Loại chỉ số này không tăng theo cấp độ của trang bị, mà cần gem để cường hoá.

Loại gem tương ứng với các chỉ số này:

Mỗi loại gem sẽ có 4 cấp: Tiny (+2) > Flawless (+5) > Royal (+8) > Galaxy (+10) - tương ứng số chỉ số cộng thêm Bạn sẽ cần 4 gem để nâng gem lên cấp độ cao hơn. Lệnh:

catg cb [id gem] [số lượng]

Lệnh cường hoá chỉ số mở rộng:

catup [id trang bị] [id loại gem] [số lượng gem]

Không giống Houtu khi cường hoá vũ khí, các loại gem trên không tăng thêm tỷ lệ khi bạn sử dụng số lượng lớn.

Đồng đội

Sau khi đã tìm cho mình được trang bị phù hợp cũng như nhân vật yêu thích để sử dụng, hãy tìm cho mình những đồng đội mạnh mẽ để cùng nhau chinh phục các con boss khó nhằn:

  • Xem team hiện tại: cattm

  • Invite người khác vào team: cattm i [user]

  • Chuyển key trưởng nhóm cho người khác: cattm tf [user]

  • Đuổi một người ra khỏi team: cattm k [user]

  • Cùng đồng đội chinh phục bảng xếp hạng: catfight team | catf tm. Cả đội sẽ cùng nhận được exp khi bạn tham gia trận chiến.

Các loại boss

Tất cả các boss có chia sẻ thời gian hồi với nhau.

Những con boss ngày là những con boss cực kì mạnh mẽ, với 3 mức độ: Dễ, Vừa và Khó. Đối với những con boss này, mỗi ngày bạn sẽ chỉ có thể đánh bại nó và lãnh thưởng 1 lần ở mỗi mức độ.

BOSSCommandNgày trong tuần (GMT+7)

WA

f b wae

Chủ nhật, Thứ 2

WB

f b wbe

Thứ 3, 4

WC

f b wce

Thứ 5

WE

f b wee

Thứ 6, 7

Boss ngày không yêu cầu level các thành viên trong team.

Last updated