Chương 2: Thăm ngàn

À thì, thăm ngàn kẹt ngần.

Các lệnh cơ bản

Cần thêm prefix của Doraemon trước các lệnh. Các lệnh fight cần phải trang bị nhân vật và vũ khí.

CommandDescriptionBasic CooldownAliases

work

Bạn sẽ nhận được random: dora, gadget, gem

45s

w

character claim

Thu thập 1 nhân vật trong game

25s

c c

fight

Tham gia trận chiến random, nhận exp, tăng level.

15s

f

fight solo

Tham gia một trận đấu hạng đơn

15s

f s

fight duo

Cùng vợ | chồng tham gia đấu hạng.

15s

f d

fight team

Cùng team của bạn tham gia đấu hạng.

15s

f tm

Battle premium sẽ được giảm thời gian hồi các lệnh

Nhớ kiểm tra cattask, catdaily, vote mỗi 12h để không bỏ lỡ các phần thưởng thêm.

Hãy thăm ngàn kẹt ngần, phát triển bản thân và cùng chuyển qua giai đoạn tiếp theo.

pageChương 3: Phát triển

Last updated